Mona hotel management d.o.o. je kompanija osnovana 2011. godine, nastala izdvajanjem iz matične kompanije sa ciljem upravljanja hotelima, kako u svom vlasništvu, tako i u vlasništvu drugih fizičkih i privrednih subjekata. Počeci kompanije nas vode u 2003. godinu, kada je renomirano beogradsko preduzeće Mona d.o.o. počelo sa investiranjem u hotelijerstvo. Danas, ovu kompaniju čini mlad i perspektivan tim, koji iza sebe ima uspešne projekte i koji upravlja hotelima čiji je potpuni ili delimični vlasnik kompanija.

Ukupni portfolio danas čine 4 završena objekta kojima kompanija upravlja i 3 projekta koja su u toku. Kompanija je nosilac brojnih domaćih i međunarodnih priznanja kao što su Najbolji hotel u 2011, Najbolji hotelski menadžment 2010, Superbrand u hotelima i drugi.