tim

toma

Tomislav Momirović

,

dipl. pravnik

Predsednik kompanije

Diplomirao na Beogradskom univerzitetu – Pravni fakultet. Od 2007. godine  zaposlen u preduzeću Mona d.o.o. na mestu savetnika, a nakon toga preuzima funkciju generalnog direktora Mona hotel managementa d.o.o. od osnivanja. Aktivni učesnik u poslovnom udruženju – HORES, gde se od 2013. godine nalazi na poziciji Predsednika skupštine HORES (Udruženje hotelijera i restoratera – Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede), a od 2009. do 2013. obavljao je funkciju Predsednika UO HORES-a. Svojim i aktivnim angažovanjem svog tima doprineo je da stopa PDV-a na smeštaj poraste na samo 10%, a ne na 20% kako je prvobitno bila doneta odluka.

ivan

Ivan Vitorović

,

master ekonomije

Generalni direktor

Diplomirao na Beogradskom univerzitetu – Ekonomski fakultet, gde je i završio master studije na temu “Modeli upravljanja hotelskim investicijama”.

Zaposlen od 2005. godine u kompaniji Mona d.o.o. gde je obavljao poslove marketing menadžera, direktora hotela, direktora razvoja i prodaje hotelskog sektora,izvršnog dikrektora grupe.

Danas obavlja poslove generalnog direktora kompanije Mona hotel management d.o.o. gde je zadužen za operativno poslovanje svih hotela u portfoliu, planiranje prihoda i rashoda kompanije, razvoj novih proizvoda i tržišta, ljudske resurse, kao i za dalji razvoj brenda i portfolia kompanije.

Proglašen za menadžera godine 2011. Aktivni učesnik u poslovnom udruženju Hores, predsednik Savetodavnog odbora u Kongresnom birou Srbije, sertifikovani trener Obrazovnog instituta Američkog udruženje hotela i smeštajnih objekata (AHLEI), član upravnog odbora srpskog udruženja za marketing (SEMA)

miljan

Miljan Kalinić

,

dipl. građevinski inžinjer

Izvršni direktor investicija

Diplomirao na Beogradskom univerzitetu  - Građevinskom fakultetu.  Nakon završenih studija radio  u nekoliko preduzeća u izvođenju i projektovanju raznih građevinskih objekata iz oblasti visokogradnje. U tom periodu obavljao i funkciju tehničkog i generalanog direktora. U Moni d.o.o. zaposlen od 2003. godine gde je danas na funkciji izvršnog direktora za investicije,  odgovoran za celokupnu investicionu aktivnost (planiranje, izgradnja i rekonstrukcija, izvođenje radova, nadzor), kao i tekuće investiciono održavanje.

petar

Petar Platiša

,

dipl. ekonomista

Direktor prodaje

Diplomirao na Univerzitetu Singidunum – Fakultet  za turistički i hotelijerski menadžment.

Zaposlen od 2008. godine u kompaniji Mona d.o.o. gde je obavljao poslove asistenta direktora marketinga, menadžera internet marketinga, menadžera prodaje.

Danas obavlja poslove direktora prodaje kompanije  Mona Hotel Management d.o.o. , odgovoran za korporativnu prodaju, istraživanje tržišta, internet marketing i prodaju.

Objavio je više članaka na temu internet marketinga u turizmu, kao i tekstova na temu interneta kao brzo rastućeg kanala prodaje u turizmu. Učesnik u poslovnim udruženjima Hores, Kongresni biro Srbije.

dragana

Dragana Boričić

,

dipl. master

Menadžer finansija

Diplomirala na Beogradskom univerzitetu – Ekonomski fakultet, smer računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje. Zaposlena u kompaniji od 2012. godine gde je obavljala poslove saradnika u  računovodstvu. Od 2014. godine radi na poslovima menadžera finansija, zadužena za odnose sa finansijskim institucijama, ključnim dobavljačima i poreskim organima, kao i za upravljanje finansijama i računovodstvom,  kontrolu troškova i vođenje finansijsko-administrativnih aspekata investicionih projekata.

ana

Ana Golubović

,

dipl. pravnik

Menadžer pravnih poslova

Diplomirala na Beogradskom univerzitetu – Pravni fakultet  na poslovnopravnom smeru. Zaposlena u kompaniji MONA od 2012. godine na poslovima pravnog savetnika.

Zadužena je za sve statusne, normativne i trgovinsko-pravne poslove kompanije, pravne aspekte saradnje sa državnim organima i drugim privrednim društvima, kao i za primenu pravne regulative u oblasti ljudskih resursa.

 

Antonič

Bojana Antonić

,

dipl.ekonomista

Saradnik u računovodstvu

Diplomirala na Beogradskom univerzitetu – Ekonomski fakultet, smer finansijsko upravljanje. Zaposlena u kompaniji od 2014. godine gde obavlja poslove iz oblasti računovodstva, administracije i finansija. Od 2015. godine se bavi izradom budžeta i internim izveštavanjem.

Komrakov

Maja Komrakov

,

master ekonomije

Izvršilac u prodaji

Diplomirala na Beogradskom univerzitetu – Ekonomski fakultet, smer Turizam i hotelijerstvo, gde je završila master studije, smer Poslovno komuniciranje i odnosi sa javnošću.

Od 2015. radi u kompaniji na poziciji izvršilaca u prodaji. Odgovorna za vođenje prodaje u MICE segmentu, unapređenje korporativne prodaje i razvoj CRM baze.

dscf2946%d0%b0

JOVANA GRILIHES

,

DIPL. INŽENJER ARHITEKTURE

Saradnik u sektoru investicija

Diplomirala na Beogradskom univerzitetu – Arhitektonski fakultet, gde je završila i master studije, smer Arhitektonsko projektovanje. Tokom studiranja radila 3 godine kao student demonstrator, na departmanu Arhitektonskih tehnologija, za predmete koje se tiču Arhitektonskih konstrukcija.

Zaposlena u kompaniji kao arhitekta, od 2016. godine, gde je zadužena za investicione poslove – planiranje, izgradnju, rekonstrukciju, tekuće održavanje.

2

MILICA STOJANOVIĆ

,

dipl.ekonomista

Saradnik u prodaji i marketingu

Diplomirala na Beogradskom Univerzitetu- Ekonomski fakultet u Beogradu, smer Turizam i hotelijerstvo.

Zaposlena od 2016. godine na poziciji saradnika u prodaji i marketingu. Zadužena za istraživanje tržišta i potencijalnih klijenata, kao i unapređenje CRM prodajnog sistema.
Pored toga, obavlja poslove vezane za praćenje trendova i razvoj marketing planova Mona hotel management-a.

DSCF0220 copy

Marija Jovičić

,

strukovni ekonomista

Finansijski administrator

Diplomirala 2016.godine na Beogradskoj poslovnoj školi-smer Finansije, računovodstvo i bankarstvo.

Zaposlena u kompaniji od 2017. gde obavlja poslove iz oblasti računovodstva, administracije i finansija. Akcenat na platnom prometu i kontroli kupaca i dobavljača.

DSCF0223 copy

Katarina Vučak

,

dipl. ekonomista

Asistent u prodaji

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer Turizam i hotelijerstvo.
Zaposlena od 2017. godine na poziciji Saradnika u prodaji.

Zadužena je za razvoj korporativne prodaje kroz istraživanje tržišta, novih potencijalnih klijenata, razvijanje odnosa i saradnje sa postojećim klijentima. Odgovorna je za uredno vođenje i unapređenje CRM baze. Pored toga, pomaže u formiranju i razvijanju Sales Development tima.

DSCF0219 copy

Jelica Đorđević

,

dipl. ekonomista

Marketing asistent

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Turizam i hotelijerstvo.

Zaposlena od 2017. godine na poziciji asistenta u marketingu.

Odgovara na zahteve digitalnog marketinga sa akcentom na social media marketing i content marketing. Pored toga obavlja poslove copywriter-a.

DSC_3527---kopija

Ivan Jevremović

,

dipl. ekonomista

Direktor hotela Zlatibor Mona

Diplomirao na Univerzitetu EDUCONS – Fakultet  za uslužni biznis.

Zaposlen od 2006.godine u hotelu Zlatibor Mona gde je obavljao poslove recepcionera i administrativno-računovodstvene poslove. Od 2007.godine obavlja poslove direktora hotela Zlatibor Mona, gde je zadužen za operativno poslovanje hotela u skladu sa misijom,vizijom i ciljevima društva.

Jevremović

Darko Orestijević

,

strukovni ekonomista

Direktor hotela Javor

Diplomirao na Beogradskoj poslovnoj školi.

Zaposlen od 2011. godine u hotelu Javor gde je obavljao poslove recepcionera ,a kasnije asistenta direktora hotela. Od 2015.godine obavlja poslove direktora hotela Javor, gde je odgovoran za organizaciju i poslovanje hotela kao i za kvalitet i zakonitost usluga koje hotel pruža.