Naš tim

Tomislav Momirović

,

dipl. pravnik

Predsednik kompanije

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2007. godine zaposlen u preduzeću Mona d.o.o. na mestu savetnika, a nakon toga preuzima funkciju generalnog direktora Mona hotel managementa d.o.o. od osnivanja. Aktivni učesnik u poslovnom udruženju – HORES, gde se od 2013. godine nalazi na poziciji Predsednika skupštine HORES (Udruženje hotelijera i restoratera – Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede), a od 2009. do 2013. obavljao je funkciju Predsednika UO HORES-a. Svojim i aktivnim angažovanjem svog tima doprineo je da stopa PDV-a na smeštaj poraste na samo 10%, a ne na 20% kako je prvobitno bila doneta odluka.

Ivan Vitorović

,

master ekonomije

Generalni direktor

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i završio master studije na temu “Modeli upravljanja hotelskim investicijama”.

Zaposlen od 2005. godine u kompaniji Mona d.o.o. gde je obavljao poslove marketing menadžera, direktora hotela, direktora razvoja i prodaje hotelskog sektora i izvršnog direktora grupe.

Danas obavlja poslove generalnog direktora kompanije Mona hotel management d.o.o. gde je zadužen za: operativno poslovanje svih hotela u portfoliju, planiranje prihoda i rashoda kompanije, razvoj novih proizvoda i tržišta, ljudske resurse, kao i za dalji razvoj brenda i portfolija kompanije.

Proglašen za menadžera godine 2011. Aktivni učesnik u poslovnom udruženju Hores, predsednik Savetodavnog odbora u Kongresnom birou Srbije, sertifikovani trener Obrazovnog instituta Američkog udruženje hotela i smeštajnih objekata (AHLEI), član upravnog odbora srpskog udruženja za marketing (SEMA).

Miljan Kalinić

,

dipl. građevinski inžinjer

Izvršni direktor investicija

Diplomirao na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih studija radio u nekoliko preduzeća u izvođenju i projektovanju raznih građevinskih objekata iz oblasti visokogradnje. U tom periodu obavljao i funkciju tehničkog i generalnog direktora. U Moni d.o.o. zaposlen od 2003. godine gde je danas na funkciji izvršnog direktora za investicije, odgovoran za celokupnu investicionu aktivnost (planiranje, izgradnja i rekonstrukcija, izvođenje radova, nadzor), kao i tekuće investiciono održavanje.

Petar Platiša

,

dipl. ekonomista

Direktor prodaje

Diplomirao na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum.

Zaposlen od 2008. godine u kompaniji Mona d.o.o. gde je obavljao poslove asistenta direktora marketinga, menadžera internet marketinga i menadžera prodaje.

Danas obavlja poslove direktora prodaje kompanije Mona Hotel Management d.o.o., odgovoran za korporativnu prodaju, istraživanje tržišta, internet marketing i prodaju.

Objavio je više članaka na temu internet marketinga u turizmu, kao i tekstova na temu interneta kao brzo rastućeg kanala prodaje u turizmu. Učesnik u poslovnim udruženjima Hores i Kongresni biro Srbije.

Marija Lekić

,

MA

Menadžer edukacije i razvoja

Diplomirala Nemački jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master studije završila na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum. U kompaniji Mona Hotel Mangement je zaposlena od januara 2018.

Sertifikovani je međunarodni Master Trener za hotelsku industriju, a obuke je držala u više od dvadeset zemalja. Višegodišnje iskustvo je sticala u stranim i domaćim hotelskim menadžment kompanijama i hotelskim grupama i kao član trenerskog tima edukativnog instituta za razvoj hotelskog kadra iz Frankfurta.

Zadužena je za rukovođenje MHM trening akademijom, formiranje i prenošenje kulture organizacije, za programe performans menadžmenta, razvoja, animacije i nagrađivanja saradnika, kao i unapređenje standarda i kulture usluge.

Bojana Antonić

,

dipl.ekonomista

Saradnik u računovodstvu

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer finansijsko upravljanje. Zaposlena u kompaniji od 2014. godine gde obavlja poslove iz oblasti računovodstva, administracije i finansija. Od 2015. godine se bavi izradom budžeta i internim izveštavanjem.

Maja Komrakov

,

master ekonomije

Menadžer prodaje

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Turizam i hotelijerstvo, gde je završila master studije, smer Poslovno komuniciranje i odnosi sa javnošću.

Od 2015. radi u kompaniji na poziciji izvršilac u prodaji. Odgovorna za vođenje prodaje u MICE segmentu, unapređenje korporativne prodaje i razvoj CRM baze.

Od 2018. stupa na poziciju menadžera prodaje.

JOVANA GRILIHES

,

DIPL. INŽENJER ARHITEKTURE

Saradnik u sektoru investicija

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije, smer Arhitektonsko projektovanje. Tokom studiranja radila tri godine kao student demonstrator na departmanu Arhitektonskih tehnologija, za predmete koje se tiču Arhitektonskih konstrukcija.

Zaposlena u kompaniji kao arhitekta, od 2016. godine, gde je zadužena za investicione poslove – planiranje, izgradnju, rekonstrukciju i tekuće održavanje.

MILICA STOJANOVIĆ

,

dipl.ekonomista

Menadžer digitalnog marketinga

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Turizam i hotelijerstvo.

Zaposlena od 2016. godine na poziciji saradnika u prodaji i marketingu.

Od 2018. godine stupa na poziciju menadžera digitalnog marketinga.

Zadužena za postavljanje marketinških ciljeva, kreiranje marketing strategije i kontrolu aktivnosti i rezultata.

Osim toga, obavlja poslove vezane za praćenje razvoja marketing planova i unapređenje prodajno-analitičkog sistema kroz CRM bazu.

Marija Jovičić

,

strukovni ekonomista

Finansijski administrator

Diplomirala 2016. godine na Beogradskoj poslovnoj školi – smer Finansije, računovodstvo i bankarstvo.

Zaposlena u kompaniji od 2017. gde obavlja poslove iz oblasti računovodstva, administracije i finansija. Akcenat na platnom prometu i kontroli kupaca i dobavljača.

Ivan Jevremović

,

dipl. ekonomista

Direktor hotela Zlatibor Mona

Diplomirao na Fakultetu za uslužni biznis Univerziteta EDUCONS.

Zaposlen od 2006. godine u hotelu Zlatibor Mona gde je obavljao poslove recepcionera i administrativno-računovodstvene poslove.

Od 2007. godine obavlja poslove direktora hotela Zlatibor Mona, gde je zadužen za operativno poslovanje hotela u skladu sa misijom, vizijom i ciljevima društva.

Darko Orestijević

,

strukovni ekonomista

Direktor hotela Javor

Diplomirao na Beogradskoj poslovnoj školi.

Zaposlen od 2011. godine u hotelu Javor gde je obavljao poslove recepcionera, a kasnije asistenta direktora hotela.

Od 2015.godine obavlja poslove direktora hotela Javor, gde je odgovoran za organizaciju i poslovanje hotela kao i za kvalitet i zakonitost usluga koje hotel pruža.

Filip Maksutović

,

Strukovni menadžer hotelijerstva

Direktor hotela Argo

Diplomirao na Visokoj hotelijerskoj školi, smer hotelijerstvo.

Tokom 2012. i 2013. godine stiče početno iskustvo putem prakse u Nemačkoj gde prolazi kroz sektore domaćinstva, kuhinje, restorana i recepcije.

Od 2014. godine zaposlen u kompaniji gde učestvuje u otvaranju hotela Argo. Obavlja poslove recepcionara a ubrzo postaje šef recepcije.

Od novembra 2016. godine preuzima funkciju direktora hotela Argo gde je odgovoran za organizaciju i poslovanje hotela, formiranje i održavanje politike cena na tržištu kao i za ljudske resurse u hotelu.