Lizing hotela

Ukoliko imate hotel i ne želite da zavisite od operativnog poslovanja hotela, već želite da imate zagarantovan prihod od hotela, pravi model može biti lizing, tj. iznajmljivanje hotela. Mona Hotel Management je zainteresovan za iznajmljivanje hotela ili nastavljanje hotelskog poslovanja u zemlji i regionu. U fokusu kompanije su hoteli locirani u glavnim gradovima i etabliranim turističkim destinacijama. Vlasnik hotela određuje cenu rente koja ne zavisi od dobiti, a mi garantujemo da će svaka renta biti isplaćena.