Poslovno finansijski konsalting

Izrada biznis planova predstavlja prvi korak ka investiciji. Plan koji je urađen od strane kompanije koja posluje u sektoru hotelijerstva dodatno povećava njegov kredibilitet kod zahteva u bankama.

Takođe, praćenje finansijskog poslovanja predstavlja bitan aspekt svake firme, a adekvatni izveštaji štede vreme i čine adekvatnu osnovu za donošenje poslovnih odluka. Naš tim nudi izradu realnih biznis planova i praćenje poslovanja objekta u skladu sa svetskim standardima.