Upravljanje hotelima

Ukoliko imate hotel, a želite da ga poverite na upravljanje iskusnom timu hotelijera sa dugogodišnjim iskustvom i dokazanim rezultatima, spremni smo da sarađujemo po modelu Ugovora o menadžmentu.

U tom slučaju brigu o celokupnom poslovanju hotela preuzima naš tim. Više ne morate da razmišljate o operativnom poslovanju, pravnim aspektima, prodaji i marketingu, da li nabavljate robu po najboljim uslovima. Zanimaće Vas samo rezultati, a mi garantujemo rezultate u vašem hotelu, sa zajedničkim interesom da se maksimizira dobit hotela, kako bi obe strane više zaradile! Vlasnikov zadatak je da prati finansijske izveštaje i planove, a zadatak našeg tima je da ih ostvarimo.